The Government of Brunei Darussalam
Pengenalan

Fungsi

Struktur Organisasi

Tugas dan Tanggungjawab

Alamat

Maklumbalas

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

Versi Bahasa Inggeris

 

Awang Haji Metassan Bin Momin
Pengarah Perkhidmatan Kewangan

 

PENGENALAN

Jabatan Perbendaharaan diketuai oleh Pengarah Perkhidmatan Kewangan dengan dibantu oleh seorang Timbalan Pengarah, 2 orang Penolong Kanan Pengarah dan 3 orang Penolong Pengarah.

Jabatan ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu Bahagian Pembayaran, Bahagian Pentadbiran dan Bahagian Akaun.

Bahagian Pembayaran dan Bahagian Akaun masing-masing diketuai oleh seorang Penolong Kanan Pengarah. Sementara Bahagian Pentadbiran diketuai oleh seorang Penolong Pengarah.

Jumlah keseluruhan kakitangan di jabatan ini ialah seramai 272 orang.


Misi

Misi Jabatan Perbendaharaan adalah

"untuk menguatkuasakan peraturan-peraturan kewangan 1983
dan mengwujudkan penyata kira-kira kewangan negara
bagi penguditan juruaudit agung".|| Pengenalan | Fungsi | Struktur Organisasi | Tugas & Tanggungjawab | Alamat | Maklumbalas ||

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts ||